Google maps yorum satın al

Wiki ArticleTüketicilerin Okuması Gereken Online Müşteri Yorumu SayısıRapora göre, ankete katılanların% 90'ı, yerel bir işletme kullanmayı seçmeden önce en az 20 adet olumlu yorum okumak istediklerini söylüyor. Çoğu katılımcı, daha fazla bilginin daha iyi olduğunu düşünüyor ve olumlu yorum sayısı en çok olan işletmeyi tercih ettiklerini belirtiyorlar. Eğer ortalama puanı eşit veya birbirine yakın iki işletme arasında kalırlarsa yorum sayısının karar vermede etkili olduğunu belirtiyorlar. Burada hem nicelik hem de nitelik ihtiyacı beliriyor.
parayla google yorumu

Report this wiki page